SESIUNEA OCTOMBRIE 2019

 
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează Admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2019-2020.
Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind avizate de Ministerul Educației Naționale (conformORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012).
Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul preuniversitar. Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei, taxa de studii este de 1000 lei/semestru.
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic are o experiență de peste 20 ani în derularea programelor de pregătire profesională.
 
Oferta de programe de conversie profesională disponibilă pentru anul universitar 2019-2020:
În sesiunea octombrie mai sunt locuri disponibile la următoarele specializări:
1.Biologie
2.Chimie
3.Economia comerțului turismului și serviciilor
4.Educație tehnologică
5.Filosofie
6.Istorie
7.Matematică
 
Detalii și înscrieri la sediul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, Sala U 109, site http://dfctt.ugal.ro, telefon 0336130142, fax 0236468061, mobil +40 722 383 282 adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
 
Profesor univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU
Director Departament de Formare Continuă și Transfer Tehnologic,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare