ADMITERE PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ CADRE DIDACTICE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2019-2020

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
 
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează Admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2019-2020.
Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind avizate de Ministerul Educației Naționale (conformORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012).
Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul preuniversitar. Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei, taxa de studii este de 1000 lei/semestru.
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic are o experiență de peste 20 ani în derularea programelor de pregătire profesională.
 
Oferta de programe de conversie profesională disponibilă pentru anul universitar 2019-2020:
sesiunea Septembrie 2019
1.Biologie
2.Chimie
3.Economia comerțului turismului și serviciilor
4.Economie și educație antreprenorială
5.Educație tehnologică
9.Filosofie
10.Istorie
11.Limba și literatura engleză
12.Limba și literatura franceză
13.Limba și literatura română
14.Matematică
15.Tehnologie și control în alimentație publică și turism
 
La programele de conversie:
1. Educație fizică
2. Informatică - tehnologia informației și comunicațiilor
NU mai sunt locuri disponibile.
 
Detalii și înscrieri la sediul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, Sala U 109, site http://dfctt.ugal.ro, telefon 0336130142, fax 0236468061, adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Profesor univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU
Director Departament de Formare Continuă și Transfer Tehnologic,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare