Studii de conversie profesională cu durata 4 semestre

Admiterea pentru studii de conversie profesională cu durata 4 semestre (conf.  OMECTS nr. 6194/ 13.11.2012).

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 20 iulie – 1 octombrie 2017
PROGRAM ÎNSCRIERE: Luni – Vineri, între orele 9.00 – 12.00
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie;
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ însoțită de suplimentul descriptiv  – original şi copie;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie legalizată;
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie;
 • CARTE DE IDENTITATE – copie;
 • ADEVERINŢĂ SALARIAT (din care să rezulte calitatea de cadru didactic);
 • ATESTAT DE ECHIVALARE A STUDIILOR obţinut de cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pentru absolvenţii studiilor de scurtă durată (colegiu cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic de 3 ani);
 •  DOSAR CU ȘINĂ.
Notă:
 1.  Un program de studii se va organiza doar în cazul în care se înscriu  minimum 15 de cadre didactice;
 2. Taxa de admitere, în valoare de 100 lei, se va achita la depunerea dosarelor;
 3. Toate locurile sunt cu taxă.