Strategie şi metode pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de cercetare şi noi instrumente pentru dezvoltarea pieţei CDI

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic implementează în în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2018 proiectul „Strategie și metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI”.

Vineri 23 noiembrie 2018 este organizată sesiunea de informare și diseminare a rezultatelor obținute. Evenimentul va avea loc la sediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați din Strada Domnească nr. 47, sala U 82 începând cu ora 11.00.

Proiectul este organizat în parteneriat cu: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, CIT – IRECSON, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei. Coordonatorul proiectului este Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații București.

Director de proiect,

Prof. univ. dr. ing. ec. Silvius STANCIU