• Realizează și asigură accesul la infrastructura de comunicare: servere performante, rețea de calculatoare, baze de date
 • Procesare, editare, multiplicare materiale promoționale.
 • Servicii de promovare a activităților de transfer tehnologic.
 • Proiectare și design pentru prezentări.
 • Servicii de cercetare – dezvoltare – inovare.
 • Servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, prognoză tehnologică ș.a.
 • Servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri.
 • Servicii de asistență și consultanță pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.
 • Servicii de asistență și consultanță în domeniul legislativ.
 • Consultanță pentru obținerea de fonduri în cadrul unor programe naționale și internaționale.
 • Identificarea potențialilor parteneri din mediul universitar și de cercetare;
 • Informare cu privire la prioritățile naționale, regionale și locale.
 • Recrutare și plasare forță de muncă specializată.
 • Alte servicii specifice transferului tehnologic, în funcție de cerințele partenerilor din mediul de afaceri.