• Accesarea liniilor de finanțare destinate transferului tehnologic.
  • Consultanță și implementare de proiecte ce obțin finanțare în domeniile CTT – UGAL.
  • Consultanță de specialitate în domeniul proprietății intelectuale și industriale.
  • Crearea de baze de date în vederea gestionării eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale universității.
  • Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și sprijinirea creării de companii noi (start-up și spin-off).
  • Dezvoltarea spiritului inovativ pentru cursanții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prin implicarea acestora în activități de transfer tehnologic.