Protecția datelor cu caracter personal

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați începe înscrierile pentru cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Protecția datelor cu caracter personal, cu o durată de 60 ore din care 20 ore de curs și 40 ore seminar, începând cu data de 4 iunie 2018.

 • Articolul 37 alin. 5 din Regulamentul UE 2016/679 stabilește că responsabilul cu protecția datelor să fie ,,desemnat pe baza calităților profesionale şi, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecției datelor, precum şi pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 39.”
 • Responsabilul cu protecția datelor
  1. în domeniul public,
  2. în domeniul privat, raportat la situațiile prevăzute expres de art. 37 RGDP.

  Responsabilul cu protecția datelor poate fi angajat al operatorului/persoanei împuternicite de operator sau poate să-și îndeplinească sarcinile pe baza unui contract de prestări servicii.

Înscrierile se fac începând cu data de 4 iunie 2018, la sediul D.F.C.T.T, în cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, sala U109.

Actele necesare înscrierii:

 • certificat de naștere;
 • diploma de licență ;
 • supliment descriptiv sau foaie matricolă;
 • buletin / carte de identitate;
 • contractul de studii completat în două exemplare.