Proiect PNDR

DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A COMPETENȚELOR FERMIERILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

        Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul în Galați, Str. Domnească, Nr. 47, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 02 aprilie 2018 proiectul „DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A COMPETENȚELOR FERMIERILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV”.

Obiectivul general al proiectului „DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A COMPETENȚELOR FERMIERILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV” este de a pregăti profesional și de a crește nivelul de cunoştinţe a unui grup de fermieri cu sediul sau rezidența în județul Brașov, îndeosebi beneficiari ai submăsurilor 6.1 și 6.3. Scopul proiectului este de a sprijini, pe termen mediu și lung, creşterea competitivităţii şi a diversificării din agricultură și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor orientate spre piaţă, procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini economico-financiare şi de management, cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei regenerabile, a aplicării soluţiilor tehnologice şi practicilor agricole, care să asigure alternative pentru  combaterea secetei și adaptarea la schimbările climatice, prin îmbogățirea nivelului de cunoștințe a fermierilor. Evoluţia şi specializarea agriculturii necesită un sprijin adecvat de formare profesională tehnică şi economică, precum şi o capacitate mai mare de acces la cunoştinţe şi informaţii.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Institutul de Economie Agrară, Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase (ROMPAN) și Asociația ALMA RO.

 Valoarea totală a proiectului este de maxim 320.985,09 lei respectiv 68.903,10 euro finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020 prin Măsura 1 Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Date de contact:

Director de proiect: Conf. dr. ing. Luxița Rîșnoveanu, e-mail: luxița.risnoveanu@ugal.ro, tel: 0748147140

Autoritatea contractantă: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia

Începerea proiectului_Brasov