Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează prin Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic în baza avizului ANRE nr. 19/03.02.2015, cursul „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni”, în perioada 13.10.2017 –  15.10.2017.

Taxa de școlarizare este de 250 lei/persoană și se achită integral la data semnării contractului
Programul respectă tematica și bibliografia pentru examenul de autorizare electricieni publicată de ANRE.

Actele necesare la înscriere:

– copie simplă a ultimului act de studii;
– copie  simplă a certificatului de naștere;
– copie simplă a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
– copie simplă a BI/CI.
Contractul de studii se va completa la data înscrierii.
Act final de studii:  Adeverință de absolvire a cursului.

Înscrierile se fac la sediul D.F.C.T.T. din incinta Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, cod poștal 800008, Galați, tel. +40 336130142,   tel/fax +40 236 468061, e-mail:  formare@ugal.ro,    web:  www.dfctt.ugal.ro