Ofertă specială curs ,,Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni” sesiunea martie 2017

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează prin Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic următoarele cursuri în baza avizului ANRE nr. 19/03.02.2015:

  1. „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni”, în perioada 10.03.2017 –  12.03.2017;
  2. „Pregătire teoretică în vederea obținerii calității de verificator de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și experți tehnici de calitate și extrajudiciar”, în perioada 17.03.2017-19.03.2017.

Taxa de școlarizare este de 240 lei/persoană și se achită integral la data semnării contractului
Programul respectă tematica și bibliografia pentru examenul de autorizare electricieni publicată de ANRE.

Actele necesare la înscriere:

– copie simplă a ultimului act de studii;
– copie  simplă a certificatului de naștere;
– copie simplă a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
– copie simplă a BI/CI.
Contractul de studii se va completa la data înscrierii.
Act final de studii:  Adeverință de absolvire a cursului.

Înscrierile se fac la sediul D.F.C.T.T. din incinta Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, cod poștal 800008, Galați, tel. +40 336130142,   tel/fax +40 236 468061, e-mail:  formare@ugal.ro,    web:  www.dfctt.ugal.ro