DFCTT Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

Nou! Înscrieri online conversie profesională cadre didactice!

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic, anunță persoanele interesate că începând cu anul universitar 2018/2019 înscrierile la programele de conversie profesională pot fi făcute și online.

Pentru validarea înscrierii candidații trebuie să solicite contractul de școlarizare la adresele de e-mail formare@ugal.ro și dfctt@ugal.ro, să îl completeze cu datele personale, să atașeze toate documentele necesare în forma cerută de art. 10 din contract și să le transmită scanate pe e-mail (adrese securizate de Direcția generală informatizare și comunicații digitale din cadrul UDJG).

Suplimentar trebuiesc atașate

  • Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  •  Declarația pe proprie răspundere privind corectitudinea și validitatea documentelor atașate.

Documentele în original, vor fi prezentate secretariatului D.F.C.T.T. la începerea cursurilor.