Manageri energetici pentru localități

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați prin Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic organizează cursul de formare continuă „Manageri energetici pentru localități, începând cu data de 29 mai 2017.

Potrivit art. 9 alin. (21) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, modificată prin Legea nr. 160/2016, autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația (sub sancțiunile prevăzute de lege) să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare.

Planul de învățământ cuprinde disciplinele și numărul de ore aferente în conformitate cu cerințele impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – Departamentul pentru eficiență energetică.

Modul de desfășurare al cursului este: 60 ore la distanță (ID) și 30 ore întâlniri directe (IF).

Pentru atestare managerii energetici pentru localități trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să fie absolvenți de licență în domeniul Inginerie energetică și să aibă o experiență profesională de specialitate de minim 2 ani, sau

– să fie absolvenți de licență în unul din domeniile: ingineria civilă, ingineria instalațiilor, inginerie electrică, mine, petrol si gaze, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie și management, inginerie chimică, inginerie electronică și telecomunicații, ingineria transporturilor,  ingineria materialelor, ingineria mediului și

– să facă dovada îndeplinirii condițiilor legale de vechime în specialitate (minim 5 ani)

– să facă dovada parcurgerii cursului de formare continuă „Manageri energetici pentru localități”.

La finalul cursului de formare Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați actul eliberat este certificat de absolvire recunoscut de către ANRE.

Actele necesare la înscrierea cursanților (în copie simplă și originalele pentru confruntare:

– Diploma de licență;

– Certificat de naștere;

– Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

– Act de identitate (BI/CI).

Contractele de studii, pentru persoană fizică sau juridică, se vor completa la data înscrierii.

Înscrierile se fac la secretariatul D.F.C.T.T, la sediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, cod poștal 800008, Galați, tel. 0336130142,  e-mail:  formare@ugal.ro,  dfctt@ugal.ro, web:  www.dfctt.ugal.ro

Taxa de școlarizare este de 2490 lei/cursant.