Înscrieri la programe de conversie profesională

Cursuri disponibile:

 1. Biologie (4 semestre)
 2. Chimie (4 semestre)
 3. Cultură civică – 4 semestre
 4. Economia comerțului turismului și serviciilor (4 semestre)
 5. Economie și educație antreprenorială (4 semestre)
 6. Educație fizică (4 semestre)
 7. Educaţie tehnologică
 8. Filosofie
 9. Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (4 semestre)
 10. Informatică economică (4 semestre)
 11. Informatică managerială (4 semestre)
 12. Ingineria produselor alimentare (4 semestre)
 13. Istorie
 14. Limba și literatura engleză
 15. Limba și literatura franceză
 16. Limba și literatura română
 17. Matematică
 18. Sociologie
 19. Tehnologie și control în alimentaţie publică şi turism (4 semestre)
Relații și înscrieri:
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic
Str. Domnească nr. 47, sala U109
Telefon: 0336 130 142 / Fax: 0236 468 061
Înscrieri online: http://dfctt.ugal.ro/inscrieri-cursuri-online
Program: Luni – Joi 8:30 – 16:30, Vineri 8:30 – 14.00
Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților programului de conversie profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de către Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la diplomă.

Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare.

Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență se încadrează numai în învățământul preșcolar și preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învățământului preuniversitar.