Înscrieri curs postuniversitar ,,Managementul instituțiilor publice”

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul instituțiilor publice”, începând cu data 1 octombrie 2018.

Recomandat pentru:

  • Funcţionarii publici care potrivit art.57 alin.7 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public doresc să participe la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere (primari, viceprimari, directori, şefi de servicii, etc) – condiţie obligatorie de înscriere la concurs;
  • Poliţiştilor şi cadrelor militare care doresc îndeplinirea condiţiei minime obligatorii pentru avansarea în funcţie (potrivit dispoziţiilor Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor);
  • Directori generali, directori direcţii, şefi de birou, auditori interni, controlori financiari preventivi, alţi specialişti în resurse umane, comunicare, achiziţii publice, financiar contabilitate, care sunt obligaţi de a participa la programe de formare profesională o dată la 2 sau 3 ani, potrivit dispoziţiilor art.194 din Codul muncii care prevede faptul că: “Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajatori”.

Înscrierile se fac începând cu data de 12 septembrie 2018, la sediul D.F.C.T.T, în cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, sala U109.

Actele necesare înscrierii:

  • certificat de naștere (copie legalizată);
  • diploma de licență (copie legalizată);
  • supliment descriptiv sau foaie matricolă (conform cu originalul);
  • buletin / carte de identitate;
  • contractul de studii completat în două exemplare.