ÎNFIINȚARE

Centrul de Transfer Tehnologic (abreviat prin CTT – UGAL), a fost înființat și funcționează în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a Hotărârilor Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați și a Hotărârii de Guvern nr. 406/2003.

CTT – UGAL este autorizat ca entitate din infrastructura națională de inovare și transfer tehnologic conform Certificatului de autorizare Nr. 74/30.09.2016, fiind integrat în Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT), respectiv în  Asociația Română de Transfer Tehnologic și Inovare (ARoTT).

 

SCOP. ORGANIZARE. SEDIU

CTT – UGAL a fost înființat pentru valorificarea rezultatelor cercetării din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, contribuind astfel la intensificarea și stimularea activității de cercetare din cadrul universității și la atragerea de colaboratori externi în cadrul activităților de transfer tehnologic. Sunt vizate activități specifice transferului tehnologic, în direcția valorificării rezultatelor cercetării și a proprietății intelectuale a instituției, respectiv a expertizei instituționale în domeniile didactic, cercetare, dezvoltare și inovare

CTT – UGAL își desfășoară activitatea la sediul central al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească, Nr.47, 800008, Galați, România.