Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Durată 24 de ore
Număr total de credite 2
Formă de învăţământ cu frecvenţă
 
Tematică:
Aspecte ale patologiei orale la pacientul vârstnic
 
Competențe profesionale: C4.1 Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale ale câmpului protetic, a ocluziei funcţionale, ale tratamentului protetic al  afecţiunilor coroanelor dentare, edentaţiei parţiale totale si ale componentelor  protezelor dentare.
 
COORDONATOR PROGRAM: Șl. dr. Mioara DECUSARĂ
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare