Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Durată 24 de ore
Număr total de credite 2
Formă de învăţământ cu frecvenţă
 
TEMATICĂ
1. Actualități în protezarea conjunctivă
 
Competenţe profesionale:
C4.2 Interpretarea principiilor terapeutice fundamentale,  în vederea selecției soluțiilor optime de tratament protetic, a cazurilor clinice de disfuncţie ocluzală şi stabilirea conduitei terapeutice (etiologice, simptomatice etc)
 
COORDONATOR PROGRAM
Prof. univ. dr. Kamel EARAR
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare