Programe de conversie profesională

of
 1. Perioadă estimată: 12-10-2019;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Biochimie;
 • Operaţii unitare în alimentaţia publică;
 • Stiluri alimentare;
 • Analiză senzorială;
 • Produse de origine animală utilizate în alimentaţie publică;
 • Produse de patiserie-cofetărie;
 • Tehnologia băuturilor utilizate in alimentaţie publică;
 • Gastronomie si gastrotehnie;
 • Tehnica servirii;
 • Utilaje specifice procesarii culinare;
 • Managementul calităţii si siguranţei alimentelor;
 • Geografia resurselor agroturistice;
 • Management financiar si tehnici financiarcontabile;
 • Marketing hotelier si de alimentaţie publică;
 • Managementul afacerilor;
 • Legislaţie specifică in alimentaţia publică;
Coordonator program: Prof. dr ing. Camelia VIZIREANU
 
Competențe:
C2: Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalatiilor si echipamentelor de industrie alimentara;
C3: Supravegherea, conducerea, analiza si proiectarea tehnologiilor alimentare de lamaterii prime pana la produs finit;
C5: Managementul productiei, controlul calitatii produselor alimentare si realizarea proceselor de marketing.
C6: Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor si deseurilor din industria alimentara si asigurarea protectiei mediului;
CT1: Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica.
CT3: Utilizarea eficienta a diverselor cai si tehnici de invatare – formare pentru achizitionarea informatiei de baze de date bibliografice si electronice atat in limba romana, cat si intr-o limba de ciculatie internationala, precum si evaluarea necesitatii si utilitatii motivatiilor extrinseci si intrinseci ale educatiei continue.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare