Cursuri de perfecționare

of
 1. Durată: 50 de ore;
 2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod COR 513201
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: prof. Emilia PLEȘA
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe:
M1 : Competențe fundamentale
 •  Comunicareinteractivă la locul de muncă;
 • Efectuarea muncii în echipă.
M2 : Competențe generale caracteristice ocupației de barman
 • Aplicarea NPM și PSI;
 • Menținerea unui mediu de muncă sigur și curat;
 • Organizarea locului de muncă în vederea începerii activității.
M3 : Competențe specifice ocupației
 • Curățarea și depozitarea obiectelor de inventar;
 • Gestionarea stocurilor de băuturi și materiale necesare;
 • Încasarea contravalorii serviciilor oferite;
 • Pregătirea băuturilor de bar;
 • Pregătirea tonomatelor de servire;
 • Preluarea comenzilor clienților;
 • Servirea clientilor la bar.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare