Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 84 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Norme și reglementări de protecția muncii în laborator;
  • Stabilirea gradului de extindere a validării;
  • Condițiile tehnice în care se realizează validarea metodei;
  • Parametrii validării;
  • Raportul de validare;
  • Metode pentru asigurarea calității rezultatelor încercării;
  • Măsuri pentru asigurarea calității rezultatelor.
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. univ. dr. Rodica-Mihaela DINICĂ
 
Competențe:
C3.4 Analiza și interpretarea critică a modului de desfășurare a experimentelor de laborator și a rezultatelor obținute;
C3.5 Elaborarea și prezentarea unui raport referitor la desfășurarea unui experiment de laborator cu descrierea modului de lucru și interpretarea rezultatelor
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare