Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 24 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Medicină legală - aspecte practice în activitatea medicului de familie.
 
Detalii curs
Coordonator program: Conf. dr. Iuliu FULGA
 
Competențe
C6.4 Evaluarea critică a rezultatelor activității medicale individuale și instituționale, cu respectarea legislației în vigoare, a eticii și deontologiei profesionale.
 
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare