Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 40 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
  • Gramatică
  • Vocabular și înțelegere după lectură
  • Conversație
  • Redactare de text
Nivelul de competență lingvistică : A1/A2/B1/B2/C1/C2**
Note:
*Se poate organiza un curs de formare ontinuă pentru fiecare din limbile menționate.
**Se asociază unui singur nivel de competență lingvistică (specificat în Cadrul European de referință pentru Limbi – A1, A2; B1, B2; C1, C2), pentru fiecare curs de formare continuă.
 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare