Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 40 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Formarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă străină;
  • Tehnici de comunicare (scris/oral) în limba română;
  • Gramatică și vocabular.
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
 
Competențe:
CT1 Recunoașterea și respectul diversității și multiculturalităţii;
CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea rolurilor specifice.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare