Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 40 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Tehnici de comunicare (scris/oral) în limba română;
  • Gramatică şi vocabular.
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. univ. dr. Guina Aurora NECULA
 
Competențe:
CT1 Utilizarea aspectelor de comunicare verbală și nonverbală în deplină concordanţă cu etica profesională; CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare