Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 30 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Aspecte normative ale limbii române;
  • Elemente de geografie culturală şi socială;
  • Istorie și spiritualitate
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. dr. Gina Aurora NECULA  
 
Competențe:
C1.1. Definirea conceptelor,  identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii ; cunoașterea  unor metode de analiză specifice studiului interdisciplinar al științelor umaniste.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare