Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 24 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Managementul și gestiunea documentelor
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
 
Competențe:
C6.3 Aplicarea de metode, tehnici și proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul managerial.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare