Cursuri de formare continuă

 1. Durată: 90 de ore;
 2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Mod de desfășurare: 60 ore la distanță (ID); 30 ore întâlniri directe(IF).
 
TEMATICĂ
Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:
 • Legislație în domeniul eficienței energetice
 • Bazele managementului energetic
 • Utilizarea eficientă a energiei în industrie
 • Utilizarea eficientă a energiei în clădiri industriale
 • Surse de producere a energiei (termice și/sau electrice) – combustibil convențional. Soluții de creștere a eficienței energetice
 • Surse alternative de energie
 • Sisteme de alimentare cu energie termică și electrică . Soluții de creștere a eficienței energetice
 • Rețele electrice inteligente
 • Elaborarea programelor de eficientă energetică – PEE
 • Surse de finanțare a programelor de eficientă energetică
 • Relații contractuale în sectorul energetic
Planul de învățământ are discipline și număr de ore impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - Departamentul pentru eficientă energetică prin Decizia nr. 2794/17.12.2014.
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: Ş. l. dr ing. Gelu GURGUIATU
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare