Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 24 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Metode și tehnici de reducere a impactului asupra mediului a deșeurilor din industria vinificației.
Detalii curs:
Coordonator program:  Ș.l. dr. ing. Cezar – Ionuț BICHESCU
 
Competențe:
C6.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, metodelor și modelelor inginerești pentru valorificarea deșeurilor si subproduselor din industria alimentară, explicarea și interpretarea impactului de mediu și poziționarea corectă a tehnologiilor de valorificare integrală a materiilor prime agro-alimentare.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare