Cursuri de calificare

Cod NC: 7214.2.3
DURATA (în ore de pregătire): 720 de ore (240 de ore de pregătire teoretică şi 480 de ore de pregătire practică) 
 
OBIECTIVELE CURSULUI:
La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:
- Executarea de lucrări de întreţinere curentă şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării de maşini unelte, utilaje sau instalaţii industriale.
- Controlul periodic în exploatarea corectă a maşinilor şi utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale.
- Diagnosticarea şi executarea de reparaţii curente sau capitale.
 
 
ABILITĂŢILE DOBÂNDITE:
- Lucrul în echipă
- Comunicarea la locul de muncă
- Dezvoltarea profesională proprie
- Planificarea activităţii proprii
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
- Identificarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de lucru
- Aplicarea procedurilor de calitate
- Diagnosticarea stării de funcţionare
- Întreţinerea curentă a maşinii
- Remedierea defecţiunilor
 
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare