Cursuri de calificare

Cod N.C: 7124.2.1
DURATA (în ore de pregătire): 720 de ore (240 de ore de pregătire teoretică şi 480 de ore de pregătire practică)
 
OBIECTIVELE CURSULUI:
La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:
- Executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la interior şi exterior,
- Executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit, montarea elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate,
- Montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de parchet laminat),
- Executarea acoperişului tip şarpantă
- Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.
 
ABILITĂŢILE DOBÂNDITE:
- Lucrul în echipă
- Comunicarea la locul de muncă
- Dezvoltarea profesională proprie
- Planificarea activităţii proprii
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
- Întreţinerea echipamentelor de lucru
- Aplicarea procedurilor de calitate
- Executarea schelelor
- Executarea cofrajelor
- Montarea panourilor prefabricate
- Executarea pardoselilor din lemn.
- Executarea acoperişului tip şarpantă.
- Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare