CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ 
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează cursurI de formare continuă pentru Limba Engleză - Nivel de competență lingvistică: A1/A2/B1/B2/C1/C2 (specificat în Cadrul European de referință pentru Limbi); durata - 40 de ore, număr total de credite 10, formă de învățământ cu frecvență. 
Înscrierile au loc la sediul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din Galați, strada Domnească, nr.47, sala „U” 109, tel: 0336 130 142, fax: 0236 468 061.
 
Vă invităm la vernisajul expoziției de desen, pictură și artă digitală a cursanților Universității Junior, modulele I și II. Vernisajul va avea loc pe data de 28 noiembrie, la ora 18:00, în sediul central al Universității „Dunărea de Jos”, str. Domnească nr. 47. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 22-30 noiembrie 2019.

SESIUNEA OCTOMBRIE 2019

 
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează Admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2019-2020.
Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind avizate de Ministerul Educației Naționale (conformORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012).
Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul preuniversitar. Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei, taxa de studii este de 1000 lei/semestru.
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic are o experiență de peste 20 ani în derularea programelor de pregătire profesională.
 
Oferta de programe de conversie profesională disponibilă pentru anul universitar 2019-2020:
În sesiunea octombrie mai sunt locuri disponibile la următoarele specializări:
1.Biologie
2.Chimie
3.Economia comerțului turismului și serviciilor
4.Educație tehnologică
5.Filosofie
6.Istorie
7.Matematică
 
Detalii și înscrieri la sediul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, Sala U 109, site http://dfctt.ugal.ro, telefon 0336130142, fax 0236468061, mobil +40 722 383 282 adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
 
Profesor univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU
Director Departament de Formare Continuă și Transfer Tehnologic,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
CURSURI PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
Programul de pregătire antreprenorială va cuprinde:
  • ·         Competențe antreprenoriale generale, în care sunt prevăzute cursurile
Fundamentele antreprenoriatului (24 ore),
Marketing antreprenorial (12 ore),
Managementul financiar al afacerii (12 ore).
  • ·         Competențe antreprenoriale specifice, adaptate domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare SNCDI 2014-2020 (Bioeconomie; Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate;
  • ·         Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nanotehnologii și materiale avansate; Sănătate), în care sunt prevăzute cursurile Tehnologii și produse inovative în Domeniul de specializare inteligentă (30 ore), Dezvoltarea planului de afaceri specific (42ore).
 
ORAR PERIOADA 21-30 OCTOMBRIE 2019
Disciplina
Data
Ora
Locația
Lector
Managementul financiar al afacerii
25.10. 2019
1400-
1800
FEAA,Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 11
Prof. dr. ec. habil. Nicoleta BARBUȚĂ-MIȘU
Fundamentele antreprenoriatului
22.10.2019
14,00- 20,00
FEAA,Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, SB 401
Prof. dr. ec. habil. Florin Marian BUHOCIU
Pentru următoarele ședințe de pregătire antreprenorială orarul va fi afișat pe site-ul proiectului
 
Se recomandă cursanților să se prezinte la cursul din data de 25.10. 2019 cu laptop, pentru derularea aplicațiile practice specifice disciplinei. Se va lucra cu calcul tabelar (Excel).
 
Persoane de contact:
Director program: Prof. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lector curs: Prof. dr. ec. Nicoleta BARBUȚĂ-MIȘU, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Lector curs:Prof. dr. ec. Prof. dr. ec. Florin Marian BUHOCIU, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0309 - Competențe și abilități antreprenoriale pentru studenți, Cursul de formare profesională continuă „Înființarea și administrarea societăților comerciale”, destinat studenților Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Durata programului de pregătire este de 20 de ore (8C/12 S). Lector de curs - prof. univ. dr. ec. Irina Susanu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

În cadrul programului de formare va participa drept invitat special un reprezentant al Oficiului Național al Registrului Comerțului, Filiala Galaţi, pentru prezentarea și explicarea aspectelor practice privind înființarea și administrarea diferitelor categorii de societăți comerciale.

Programul de pregătire este util studenților universității care vizează înființarea și administrarea de societăți comerciale, inclusiv a celor de tip spin off.

Lectorul de curs și invitatul vor aloca special în prelegeri o prezentare pentru aceste categorii de societăți. Considerăm că informațiile prezentate sunt benefice și cercetătorilor doctoranzi și post-doctorat din grupul țintă al Proiectului ANTREPRENORDOC, respectiv membrilor Proiectului EXPERT care vizează înființarea de societăți spin off.
 
Programul propus pentru derularea cursurilor:
 
    Vineri, 11 Octombrie, 14.00-20.00, Sala I17, FEAA
    Vineri, 18 Octombrie, 14.00-20.00, Sala I17, FEAA
    Marți, 29 Octombrie, 14.00-20.00, Sala I17, FEAA
    Miercuri, 30 Octombrie, 14.00-16.00, Sala I17, FEAA
 
Participarea la program este gratuită, numărul de locuri fiind limitat.
 
Înscrieri și relații suplimentare: Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Sala U 109, Str. Domnească, nr. 47, Galați.

Adrese de e-mail pentru corespondență This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Telefon +40 336 130 142.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare