Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Curs de formare continuă 
Limba engleză pentru mediul de afaceri 
 
În cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/380/6/13 - Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847),
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții - ICECON S.A., Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Universitatea Maritimă din Constanța și Universitatea Politehnica din București, organizează cursul de formare continuă Limba engleză pentru mediul de afaceri  (40 ore, 4 credite ECTS).
 
 
Înscrierea cursanților se face la Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic.
 
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere este 29.07.2020-03.08.2020.
 
Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
Diplomă de licență - copie conform cu originalul;
Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie conform cu originalul;
Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați secretariatul departamentului. 
 

Formatori: prof. dr. Oana Magdalena CENAC, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; prof.dr. Nicoleta IFRIM,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
Adresa Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic www.dfctt.ugal.ro. 
Sala U 109, Str. Domnească, nr. 47, Galați 800008, România
Adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:+40 336 130 142, Fax: +40 236 468 061

 

        Graţie  implicării Departamentului de formare continuă şi transfer tehnologic în organizarea primului curs postuniversitar de achiziţii publice, în cadrul Universităţii „Dunării de Jos” din Galaţi, dar şi a implicării persoanelor care au condus acest curs, a apărut cartea „Achiziţii publice. Idei noi, practici vechi”. 
          Coordonatorii ei, Ecaterina Milica Dobrotă şi Dumitru-Viorel Pârvu, vă invită la lansarea cărţii, ce va avea loc, online, în 29 iulie 2020, ora 18,30.
În deschiderea evenimentului va participa, din partea Universităţii „Dunării de Jos”, dl. Prorector, profesor univ. dr.ing. dr. ec. habil Silvius Stanciu.
Doritorii pot participa, gratuit, prin accesarea link-ului https://register.gotowebinar.com/register/1802079075630837006
 
 

 
Curs  postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
 destinat  cercetătorilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 
 
Susținerea cercetării de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cercetarea doctorală de top precum și dezvoltarea și certificarea de noi competențe profesionale la nivel postuniversitar pentru cercetătorii universității sunt  obiective ale proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG.
În acest context, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează  programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
  • Obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială 24 ore - 2 credite ECTS.
Cadrele didactice și studenții doctoranzi ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați se pot înscrie fără plata taxelor de școlarizare, susținerea financiară a programului educațional fiind asigurată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG. Nu sunt acceptate înscrieri ale cadrelor didactice sau ale doctoranzilor care au urmat același curs în anii precedenți în regim gratuit.
Înscrierile au loc până în data de 15.08.2020 în limita locurilor disponibile. Seria de predare/curs are 50 de locuri, fără posibilitate de suplimentare. Pentru înscriere și înmatriculare la cursuri, va rugam să transmiteți următoarele documente la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
-          cerere de înscriere (atașată) – pentru fiecare curs solicitat;
-          diploma de bacalaureat;
-          diploma de licență ;
-          suplimentul descriptiv ( sau foaia matricola)
-          certificat de naștere;
-          act de identitate;
-          certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui)
-          declarația pe propria răspundere (atașata).
Competențele, numărul de credite și alte detalii despre cursul oferit puteți afla urmând link-ul http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.
 
Director proiect
Prof. univ. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU
 
 
Curs  postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
 destinat  cercetătorilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 
 
Susținerea cercetării de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cercetarea doctorală de top precum și dezvoltarea și certificarea de noi competențe profesionale la nivel postuniversitar pentru cercetătorii universității sunt  obiective ale proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG.
În acest context, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează  programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
  • Inițiere în utilizarea aplicației MySMIS, 60 ore - 5 credite ECTS.
Cadrele didactice și studenții doctoranzi ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați se pot înscrie fără plata taxelor de școlarizare, susținerea financiară a programului educațional fiind asigurată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG. Nu sunt acceptate înscrieri ale cadrelor didactice sau ale doctoranzilor care au urmat același curs în anii precedenți în regim gratuit.
Înscrierile au loc până în data de 15.08.2020 în limita locurilor disponibile. Seria de predare/curs are 50 de locuri, fără posibilitate de suplimentare. Pentru înscriere și înmatriculare la cursuri, va rugam să transmiteți următoarele documente la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
-          cerere de înscriere (atașată) – pentru fiecare curs solicitat;
-          diploma de bacalaureat;
-          diploma de licență ;
-          suplimentul descriptiv ( sau foaia matricola)
-          certificat de naștere;
-          act de identitate;
-          certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui)
-          declarația pe propria răspundere (atașata).
Competențele, numărul de credite și alte detalii despre cursul oferit puteți afla urmând link-ul http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.
 
Director proiect
Prof. univ. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU
 
 
Curs  postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
 destinat  cercetătorilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 
 
Susținerea cercetării de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cercetarea doctorală de top precum și dezvoltarea și certificarea de noi competențe profesionale la nivel postuniversitar pentru cercetătorii universității sunt  obiective ale proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG.
În acest context, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează  programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
  • Redactarea și publicarea articolelor științifice, 40 ore - 4 credite ECTS.
Cadrele didactice și studenții doctoranzi ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați se pot înscrie fără plata taxelor de școlarizare, susținerea financiară a programului educațional fiind asigurată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG. Nu sunt acceptate înscrieri ale cadrelor didactice sau ale doctoranzilor care au urmat același curs în anii precedenți în regim gratuit.
Înscrierile au loc până în data de 15.08.2020 în limita locurilor disponibile. Seria de predare/curs are 50 de locuri, fără posibilitate de suplimentare. Pentru înscriere și înmatriculare la cursuri, va rugam să transmiteți următoarele documente la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
-          cerere de înscriere (atașată) – pentru fiecare curs solicitat;
-          diploma de bacalaureat;
-          diploma de licență ;
-          suplimentul descriptiv ( sau foaia matricola)
-          certificat de naștere;
-          act de identitate;
-          certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui)
-          declarația pe propria răspundere (atașata).
Competențele, numărul de credite și alte detalii despre cursul oferit puteți afla urmând link-ul http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.
 
Director proiect
Prof. univ. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare