Acte necesare înscriere - Programe Conversie Profesională

Cerere de inscriere conversie
Dosarul de înscriere la programul de conversie profesională va cuprinde următoarele documente:
  • Contractul de școlarizare;
  • Diplomă de licență - copie conform cu originalul;
  • Foaie matricolă/supliment la diplomă - copie conform cu originalul;
  • Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - copie conform cu originalul;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la curs;
  • Adeverință care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învățământul preuniversitar;

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare