Începe cursul ,,Protecția datelor cu caracter personal”

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați începe cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Protecția datelor cu caracter personal,  seria 2, cu o durată de 60 ore din care 20 ore de curs și 40 ore seminar, începând cu data de 14 august 2018, ora 14.00, sala AE 104, în incinta Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, str. Domnească nr. 111.

Programul se adresează tuturor celor care doresc să-și consolideze cunoștințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Cursurile sunt predate de specialiști.

Așa după cum se știe deja, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) urmează să fie pus direct în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.