Fondatori și afiliere instituțională

Receptarea fenomenelor demografice, contactele facilitate de schimburile academice europene precum și deschiderea spre nou și inovație socială a conducerii Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice sunt câteva dintre determinantele cheie ale istoriei  Universității vârstei a treia (U3A) la Galati.

Instituțional, actul său de naștere poartă două date: 28 iunie 2016 este data la care senatul Universității ”Dunărea de Jos” a aprobat, prin Hotărârea nr.135/28 iunie 2016, crearea Universității Vârstei a Treia ca laborator al Centrului de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale și Politice. În 13octombrie 2016 prin Hotărârea nr.210, senatul aprobă Planul de învățământ al programului de studii de fomare continuă ”Universitatea Vârstei a Treia”. Această afiliere este elementul de ordin funcțional, alături de alte trăsături organizatorice, care face din U3A Galați o entitate de tip  ”velassien”, după modelul primei universități pentru vârsta a treia care a luat naștere la Tolouse, în Universitatea de Ștințe Sociale.

 

Cadrul legislativ

Programul european de învățare pe tot parcursul vieții Longlife learning (Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acţiune în domeniul învăţării continue), precum și Strategia națională  de învăţare  pe tot parcursul vieţii 2015-2020 a Ministerului Educației Naționale conturează cadrul legislativ favorabil oricărei inițiative care privește procesul de instruire și formare, indiferent de vârstă. Între 2008 și 2013, prin Programul Cadru 7 (Programul comun de asistență de viață și Programul pentru competitivitate și inovare (PCI),  UE și statele membre, precum și sectorul privat au investit mai mult de 1 miliard € în cercetare și inovare pentru problematica îmbătrânirii. Noul program-cadru pentru cercetare și inovare, Orizont 2020,  are un buget total de 80 de miliarde de € 2014-2020 și va continua să privilegieze inovarea și dezvoltarea de noi produse și servicii pentru persoanele vârstnice.

 

Organizarea activităților

Activitățile în cadrul Universității Vârstei a Treia sunt gestionate prin intermediul a două structuri din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” Galați. Centrul de cercetări juridice, administrative, sociale și politice (CCJASP) se ocupă de  componenta de ordin științific, respectiv de cercetare, în cadrul acestuia U3A având statutul de laborator. Aici sunt realizate studii și cercetări care vizează impactul activității intelectuale asupra calității vieții persoanelor vârstnice. Organizarea activităților educative propriu-zise (cursuri, seminarii, conferințe), precum și aspectele administrative și financiare revin Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (DFCTT) în cadrul căruia U3A este asimilată unui program de studii de formare continuă.

 

Legături instituționale

U3A Galați este membră a Asociația Internațională a Universităților Vârstei a Treia (AIUTA), calitate pe care a dobândit-o la data de 10 octombrie 2016, cu ocazia Congresului anual AIUTA care a avut loc la Osaka, Japonia.

 

prof.univ. dr. Violeta Pușcașu

director CCJASP și coordonator program U3A

prof.univ. dr. Silvius Stanciu

director DFCTT

prof.univ.dr. Florin Tudor, decan FSJSP