Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic

Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic organizează programe de formare continuă a adulţilor pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale, într-o manieră flexibilă, adaptată cerinţelor economice şi sociale.
Având în vedere tendinţa de îndreptare treptată şi continuă către o societate a cunoaşterii, D.F.C.T.T. are obiective operaţionale în domeniul formării continue şi a asigurării educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru a:
  • dezvolta în cadrul programelor de formare continuă a competenţelor cerute de piaţa muncii;
  • angrena persoane, indiferent de vârstă, într-un proces de formare continuă, de adaptare rapidă la cerinţele vieţii economico-sociale, în contextul revoluţiei tehnico-ştiinţifice derulate pe plan mondial.

Înfiinţarea D.F.C.T.T.

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic  al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, a fost creeat prin  proiectul TEMPUS al Comunităţii Europene,   JEP 11243-96,   având ca obiect de activitate pregatirea cadrelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, specializare, perfecţionare etc.
Departamentul funcţioneaza în baza Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 25.944/1.02.1999.

Obiectivele D.F.C.T.T.

  • realizarea proceselor de educaţie şi formare continuă a adulţilor, însumând activităţile care au ca scop dezvoltarea cunoştinţelor, competenţelor si aptitudinilor într-o anumită etapă din viaţa sa;
  • promovarea transferului de cunoştinţe, pentru valorificarea rezultatelor cercetării obținute în cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați.
  • organizarea si participarea la acţiuni locale, naţionale si internaţionale de stimulare a transferului tehnologic.