Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează programe de formare continuă a adulților pentru dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesionale, într-o manieră flexibilă, adaptată cerințelor economice și sociale.
Având în vedere tendința de îndreptare treptată și continuă către o societate a cunoașterii, D.F.C.T.T. are obiective operaționale în domeniul formării continue și a asigurării educației pe tot parcursul vieții pentru a:
  • dezvolta în cadrul programelor de formare continuă a competențelor cerute de piața muncii;
  • angrena persoane, indiferent de vârstă, într-un proces de formare continuă, de adaptare rapidă la cerințele vieții economico-sociale, în contextul revoluției tehnico-științifice derulate pe plan mondial.

Înființarea D.F.C.T.T.

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic  al Universității “Dunărea de Jos” din Galați, a fost creeat prin  proiectul TEMPUS al Comunității Europene,   JEP 11243-96,   având ca obiect de activitate pregătirea cadrelor din interiorul și din afara comunității academice prin cursuri de inițiere, specializare, perfecționare etc.
Departamentul funcționează în baza Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 25.944/1.02.1999.

Obiectivele D.F.C.T.T.

  • realizarea proceselor de educație și formare continuă a adulților, însumând activitățile care au ca scop dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor într-o anumită etapă din viața sa;
  • promovarea transferului de cunoștințe, pentru valorificarea rezultatelor cercetării obținute în cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați.
  • organizarea și participarea la acțiuni locale, naționale și internaționale de stimulare a transferului tehnologic.