CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU INSTALATORI AUTORIZAȚI PGIU, PGNC, PGD, PGT, EGIU, EGNC, EGD ȘI EGT

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, va invită să urmați cursul de pregătire teoretică în domeniul gazelor naturale, necesare susținerii examenului de autorizare sau prelungirii autorizației, în conformitate cu Ordinul ANRE nr 83./2014 „Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale.

Cursul de formare continuă are drept scop actualizarea pregătirii profesionale teoretice, în contextul reglementărilor legislative în vigoare, aprofundarea și sintetizarea cunoștințelor generale în domeniul gazelor naturale deținute de către aceștia, precum și implementarea unui proces de pregătire continuă.