Cursuri de formare continuă gratuite pentru studenții FEAA

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează următoarele cursuri de formare continuă:

– Managementul carierei  profesionale – 24 ore didactice – Conf. univ. dr. Florina Oana VÎRLĂNUȚĂ;

– Managementul și gestiunea documentelor – 24 ore didactice – Conf. univ. dr. Riana Iren RADU;

– Marketingul și valorificarea competențelor profesionale – 24 ore didactice – Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE;

– Tehnica redactării corecte a unui curriculum vitae – 24 ore didactice – Prof. univ. dr. Irina Olimpia SUSANU.

Pentru cursurile de formare continuă Managementul carierei profesionale și Managementul și gestiunea documentelor sunt disponibile un număr total de 25 de locuri, acestea fiind destinate studenților de la specializările Contabilitate și informatică de gestiune și Afaceri internaționale din cadrul Facultății de economie și administrarea afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Pentru cursurile de formare continuă Marketingul și valorificarea competențelor profesionale și Tehnica redactării corecte a unui curriculum vitae sunt disponibile un număr de 25 de locuri, acestea destinate studenților de la specializările Marketing și Marketing și comunicare în afaceri din cadrul Facultății de economie și administrarea afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Disciplinele sunt predate de cadre didactice din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Înscrierile se vor desfășura în ordine cronologică și se vor încheia la momentul constituirii fiecărei grupe de 25 de persoane. Data limită de înscriere este 23.11.2018.

Pentru validarea înscrierii cursanții vor depune la sediul DFCTT din Strada Domnească nr.47 sala U109 copii certificate pentru conformitate după: BI/CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie și diploma de bacalaureat. Dosarele incomplete nu vor primi număr de ordine.

 La finalizarea cursurilor, studenții vor primi certificate de absolvire care le vor oferi șanse în plus la angajare. Cursurile sunt gratuite fiind finanțate din Fondul pentru Finanțarea Situațiilor Speciale (FSS).