Cursul de formare continuă „Manageri energetici din industrie”

Vă informăm că Universitatea „Dunărea de Jos” din  Galați organizează cursul de formare continuă „Manageri energetici din industrie”.

Planul de învățământ cuprinde disciplinele și numărul de ore aferente în conformitate cu cerințele impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – Departamentul pentru eficiență energetică prin Decizia nr. 27974/17.12.2014.

Modul de desfășurare al cursului este: 60 ore la distanță (ID) și 30 ore întâlniri directe (IF).

Cursul va începe în data de 28 octombrie 2016.

Se pot înscrie:

  • absolvenți ai unei facultăți tehnice cu profil energetic;
  • absolvenți ai unei facultăți cu profil diferit care au absolvit cursuri de perfecționare în domeniul energetic.

Actul eliberat la finalizrea studiilor: Certificat de competențe profesionale.

 

Actele necesare la înscrierea cursanților (în copie simplă și originalele pentru confruntare.:

– Diploma de licență;

– Certificat de naștere;

– Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

– Act de identitate (BI/CI).

Contractul de studii, pentru persoană fizică sau juridică, se vor completa la data înscrierii.

Înscrierile se fac la secretariatul D.F.C.T.T, la sediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, cod poștal 800008, Galați, tel. 0336130142, , e-mail:  formare@ugal.ro, dfctt@ugal.ro, web:  www.dfctt.ugal.ro

 

Taxa de școlarizare este de 2200 lei/cursant.

 

 

Director   D.F.C.T.T.

Prof. dr.ing. ec. Silvius STANCIU