Validarea metodelor și asigurarea calității rezultatelor în laboratoarele de analize fizico-chimice

 • Durată: 84 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Norme și reglementări de protecția muncii în laborator;
 2. Stabilirea gradului de extindere a validării;
 3. Condițiile tehnice în care se realizează validarea metodei;
 4. Parametrii validării;
 5. Raportul de validare;
 6. Metode pentru asigurarea calității rezultatelor încercării;
 7. Măsuri pentru asigurarea calității rezultatelor.
 • Detalii curs
 • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Rodica-Mihaela DINICĂ
C3.4 Analiza și interpretarea critică a modului de desfășurare a experimentelor de laborator și a rezultatelor obținute; C3.5 Elaborarea și prezentarea unui raport referitor la desfășurarea unui experiment de laborator cu descrierea modului de lucru și interpretarea rezultatelor