Validarea metodelor analitice

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Noțiuni fundamentale. Validarea metodelor de analiză;
  2. Parametri de validare.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Costinela GEORGESCU
C 4.1 Definirea și descrierea conceptelor  privind caracterele fizico-chimice, controlul calitativ și cantitativ, metodele de analiză ale medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate; definirea și descrierea parametrilor biochimici cu valoare diagnostic, a substanțelor toxice din probe biologice, corpuri delicte sau probe de mediu și a factorilor de mediu.