Universitatea vârstei a treia – U3A

 • Forma de învățământ: cu frecvență.
De ce o universitate pentru vârsta a treia? Rațiunea de origine a universității ține de o misiune de formare universală, în timp ce capacitatea noastră de a învăța, în orice moment al vieții, trebuie să fie recunoscută ca una dintre trăsturile umane definitorii. Învățarea nu trebuie privită ca un imperativ, un lux sau o iluzie, ci ca o adevărată sursă de bucurie și de viață. Universitatea Vârstei a Treia deschisă în cadrul Universității ”Dunărea de Jos” este un proiect pionier în România, care așază în centrul acțiunilor sale seniorii. Construită după un model de origine franceză și adaptată spațiului cultural și academic gălățean, U3A este un laborator al provocărilor. Învăţare pe tot parcursul vieţii, incluziune socială, dialog intergenerațional, valorizare și valorificarea a potențialului uman sunt doar câteva dintre cuvintele-cheie care structurează demersul nostru. Mai mult dectât atât, într-o lume din ce în ce mai grabită și mai dezorientată, inițiativa noastră este însuflețită de convingerea că ființa umană rămâne deosebit de importantă, indiferent de vârsta biologică. De aceea, dacă:
 • aveți peste 55 ani, dar spiritul dumneavoastră este deschis și căutător
 • v-ar fi plăcut cândva să faceți lucruri noi, dar exigențele cotidiene v-au limitat visul
 • aveți câteva ore libere pe săptămână
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați vi se adresează prin cursurile oferite în cadrul  U3A! În oferta anului universitar 2017-2018 se află discipline de interes din următoarele domenii:
 • Drept
 • Economie, geopolitică și relații internaționale
 • Nutriție & Ingineria alimentelor
 • Istorie, filosofie și teologie
 • Artă, cultură și civilizație
 • Pedagogie, psihologie și relații inter-generaționale
 • Turism
 • Kinetoterapie
 • Medicină
 • Știință și inginerie
 Activitățile se vor desfășura sub formă de:
 • prelegeri și conferințe
 • ateliere de dezbatere și seminarii
 • grupuri de lectură
 • vizite, tururi ghidate și promenade
Programul cursurilor se va desfășura  potrivit structurii anului academic, respectând vacanțele universitare, întrucât titularii de curs sunt profesori la universitate. Deschiderea festivă  va avea loc pe data de 10 octombrie 2017. Condiții generale de înscriere:
 • Vârsta minimă 55 ani
 • Disponibilitate pentru învățare (nu există precondiție de studii)
Înscrierile se fac la sediul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, strada Domnească nr. 47, in perioada 12-28 iulie 2017. Taxa de înscriere pentru anul academic 2017-2018 este de 100 lei. Documente necesare la înscriere:
 • Act identitate (original și copie)
 • Fișa de inscriere.
 
 • Detalii curs
Contact: Universitatea Vârstei a Treia-U3A  Galați Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic Universitatea ”Dunărea de Jos” Str. Domnească nr. 47, Galați, România Telefon 0336.130.142 Email: ccjasp@ugal.ro  , dfctt@ugal.ro Adresa site : www.u3a.ugal.ro