Tehnologii moderne de vinificație

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Tehnologii moderne de vinificație.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Ș.l. dr. ing. Cezar – Ionuț BICHESCU
C4.1 Descrierea și utilizarea teoriilor și metodelor de obținere a unor produse alimentare noi, cunoașterea și înțelegerea tehnicilor și tehnologiilor de redactare, implementare și management de proiecte.