Tehnologie și control în alimentaţie publică şi turism (3 semestre)

 • Dată începere curs: 01-10-2015;
 • Durată: 420 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Produse de origine animală utilizate în alimentaţie publică;
 1. Produse de patiserie-cofetărie;
 2. Tehnologia băuturilor utilizate in alimentaţie publică;
 1. Gastronomie si gastrotehnie;
 2. Tehnica servirii;
 1. Utilaje specifice procesarii culinare;
 2. Managementul calităţii si siguranţei alimentelor;
 1. Geografia resurselor agroturistice;
 2. Management financiar si tehnici financiar contabile;
 3. Marketing hotelier si de alimentaţie publică;
 1. Managementul afacerilor;
 2. Legislaţie specifică in alimentaţia publică;
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C2: Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalatiilor si echipamentelor de industrie alimentara;
 • C3: Supravegherea, conducerea, analiza si proiectarea tehnologiilor alimentare de lamaterii prime pana la produs finit;
 • C5: Managementul productiei, controlul calitatii produselor alimentare si realizarea proceselor de marketing.
 • C6: Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor si deseurilor din industria alimentara si asigurarea protectiei mediului;
 • CT1: Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica.
 • CT3: Utilizarea eficienta a diverselor cai si tehnici de invatare – formare pentru achizitionarea informatiei de baze de date bibliografice si electronice atat in limba romana, cat si intr-o limba de ciculatie internationala, precum si evaluarea necesitatii si utilitatii motivatiilor extrinseci si intrinseci ale educatiei continue.