Structuri și metode expoziționale și educative

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Realizarea expozițiilor;
  2. Realizarea de programe educative.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Arthur TULUȘ
C3.1 Identificarea și utilizarea principalelor modalități de comunicare orală, precum și cu provire la particularitățile prezentării științifice a cunoștințelor de specialitate.