Structuri şi limbaje specifice în predarea limbii şi literaturii române

 • Durată: 240 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
 1. Limbaje specializate – istorie literară, teorie literară, poetică, critică literară, estetică stilistică, retorică;
 2. Tehnici de comunicare scrisă şi orală;
 3. Structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare;
 4. Tehnici de analiză a textului poetic;
 5. Tehnici de analiză a textului epic;
 6. Tehnici de analiză a textului dramatic;
 7. Forme structuri şi funcţii ale criticii literare;
 8. Gramatică normativă;
 • Detalii curs
 • Competențe
 • coordonator program: Prof. univ. dr. Simona ANTOFI
 • C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare, a teoriei literare şi comparatisticii; familiarizarea cu unele metode de analiză specifice studiului interdisciplinar al ştiinţelor umaniste.
 • C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba maternă, cât şi în limba română / modernă.
 • C4.2 Explicarea formelor de evoluţie a literaturii materne (epoci, curente, genuri etc.) şi interpretarea fenomenului literar în context istoric şi cultural. Explicarea unor concepte cheie în înţelegerea literaturii materne, precum şi interpretarea textului folcloricProgramul