Sisteme inteligente pentru asistarea deciziei în afaceri (business intelligence)

 • Durată: 42 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Sisteme inteligente pentru asistarea deciziei în afaceri (Business Intelligence)
 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Conf. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competențe vizate:

 • C6.3 Aplicarea de metode, tehnici și procedure pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul managerial