Sisteme de management în achizițiile publice din proiectele cu finanțare europeană

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Managementul achizițiilor publice din cadrul proiectelor cu finanțare europeană.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Ș.l. dr. ing. Cezar - Ionuț BICHESCU
C3.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale.