Sisteme de calitate pe lanțul agroalimentar

  • Perioadă estimată: 2017-09-30;
  • Durată: 25 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Standarde internaționale de calitate în comerțul cu alimente.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: prof. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
C5.4 Utilizarea adecvată a metodologiilor standard în aprecierea calității, riscurilor, oportunităților, și limitelor existente în activitatea de conducere a unităților/supervizare a canalelor logistice din alimentație publică și agroturism.