Româna ca limbă straină

 • Durată: 90 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Programe internaționale: ERASMUS, GRUNDTVIG. doctoranzi ai UDJG etc.

TEMATICĂ

 1. Curs practic de limba română – nivel elementar:
  • fonetică și ortografie;
  • tehnici de comunicare;
  • receptarea textului scris și vorbit;
  • gramatică și vocabulary.
 2. Curs practice de limba română – nivel intermediar:
  • tehnici de redactare și compoziție;
  • receptarea textului scris și vorbit;
  • gramatică și vocabular.
 3. Cultură și civilizație
   
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Lect. dr. Gina NECULA
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061
 1. Competențe profesionale:
 • C2. Comunicarea eficientă, scrisă și orală, în limba română.
 • C3 Descrierea sistemului fonetic, lexical și gramatical al limbii române și utilizarea acestuia în producerea și traducerea de texte și în interacțiunea verbală.
 1. Competențe transversale:
 • CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi și literaturi în deplină concordanță cu etica profesională.
 • CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.
 • CT3 Organizarea unui proect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activități de informare, prin proiecte în echipă și prin participarea la programe instituționale de dezvoltare personală și profesională.