Reziliența lanțului agroalimentar la incidente critice

  • Durată: 25 ore de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Continuitatea afacerilor pe lanțul agroalimentar.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: prof. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
C6.4. Utilizarea adecvată a principiilor, noțiunilor și metodologiilor de bază în evaluarea calității, și propunerea de măsuri preventive/corective în procesele tehnologice nou proiectate dintr-o unitate de alimentație publică și agroturism.